Notícies

EL CENTRE SOCIOSANITARI L’ESTADA CREA EL SEU 1er -EQUIP PROA

Els centres sociosanitaris tenen una sèrie de particularitats que els distingeixen dels hospitals d’aguts, tant pel que fa a la mena de pacients com a la provisió de recursos humans i estructurals. A això cal afegir l’existència d’una alta prevalença d’infeccions i altes taxes de prescripció antibiòtica que comporten un major risc de reaccions adverses, toxicitat, interaccions farmacològiques i desenvolupament de resistències.

 

El programa VINCat PROA Sociosanitari s’ha desenvolupat per a donar resposta a aquestes necessitats específiques, i per a crear estratègies que promoguin l’optimització de l’ús dels antimicrobians en aquests centres i millorar així l’evolució clínica dels pacients i la prevenció de resistències.

 

El centre Sociosanitari L’Estada va crear el passat mes de febrer el seu 1er equip PROA format per:

  • Coordinador Assistencial: Dr.Jordi Bantulà Pi
  • Supervisora d’Infermeria: Sra.Giovanka Dubuisson Sagaste
  • Farmacèutica: Susana Martínez de Morentin Vázquez

 

Amb la creació d’aquest equip es pretén aconseguir resultats clínics òptims relacionats amb el bon ús dels antibiòtics, minimitzar els efectes adversos i reduir les resistències.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Més
notícies