La Residència

Història

La Residència Geriàtrica L'Estada obrí les seves portes al públic a l'octubre del 1990 amb una capacitat de 76 places de Residència Assistida Privada.

El dia 1 de maig de 1991 la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, a través del Programa “Vida als Anys”, ens concedí el concert de 40 places en la modalitat de Llarga Estada, de manera que el centre passà a tenir 40 places socio-sanitàries de Llarga Estada i 36 places de Residència Assistida Privada.

Durant els anys 1991 i 1992 es realitzaren obres al centre per construir una unitat nova de 20 places destinada a ser una Unitat de Psicogeriatria; tan bon punt va ser construïda i atorgats els permisos per part d'Inspecció, es sol·licità el concert amb el Programa “Vida als Anys” d'aquesta unitat, essent concedida l'1 de maig de 1992.

A partir de l'any 1998 s'han incrementat les dotacions de places després de diverses remodelacions d'espais comuns fins arribar a una totalitat de 104 places, 60 socio-sanitàries i 44 de residència assistida.

Durant l'any 1999 es sol·licità la inclusió del nostre Centre dins del “Programa d’Acolliment Residencial” de l'ICASS, essent acceptada la sol·licitud, per la qual tenim a disposició del programa una quantitat de places superior al 10% i pròxima al 50% (20).

Durant aquest any també es sol·licità el Servei de Centre de Dia al Departament de Benestar Social, essent concedit amb una disposició de 5 places del Centre de Dia privat.

Fotos del centre

Serveis del centre