Instal·lacions

instal·lacions

Instal·lacions
del centre

Centre Sociosanitari

Inclou les plantes 1 i 2 del centre assistencial amb la següent distribució

Residència Assistida

Planta 3 del centre assistencial